Különbség középiskola és egyetem között a human anatomy tanulásban is.

human anatomy atlas

human anatomy atlas

A versenyhelyzettől és a követelményektől eltekintve  nagy különbség a középiskolák és a felsőfokú iskolák között. A középiskolákban elég világos hogy mi a feladat, még ha sok is az elvégzendő munka. A tananyag jelentős részét már az órán feldolgozzák, a házi feladatot is pontosan kijelölik, ellenőrzik. A nagy anyagrészeket felölelő témazáró dolgozatok száma és a követelményei egyaránt alacsonyabbak, mint az egyetemen vagy a főiskolán. A középiskolában 5-6 órára való házi feladattal is el lehetett készülni egy délután folyamán. Az egyetemen, főiskolán minden egyes human anatomy tanítási órára kétszer-háromszor annyi időt is igénybe vevő otthoni munka jut. Nincs többé tanulószoba, tanári felügyelet ahol a tanuláson kívül semmi mással nem foglalkozhatsz. Ehelyett rengeteg időd lesz, és csak rajtad áll, hogy hasznosan töltöd-e, vagy pedig elvesztegeted. Legyen segítségedre a könnyebb tanuláshoz az rfanatomy.net oldalon található human anatomy alkalmazás, hogy több szabadidőd legyen!

Leave a Reply