Különbség középiskola és egyetem között a human anatomy tanulásban is.

A versenyhelyzettől és a követelményektől eltekintve  nagy különbség a középiskolák és a felsőfokú iskolák között. A középiskolákban elég világos hogy mi a feladat, még ha sok is az elvégzendő munka. A tananyag jelentős részét már az órán feldolgozzák, a házi feladatot is pontosan kijelölik, ellenőrzik. A nagy anyagrészeket felölelő témazáró dolgozatok száma és a követelményei… Continue Reading